Crama Șarba Odobești 2

Crama Șarba Odobești 2


Despre

Dealurile podgoriei Odobeşti dau cea mai mare producţie de vin dintre podgoriile româneşti, renumitul academician Gherasim Constantinescu spunând că “podgoria Odobeşti reprezintă inima viticulturii româneşti, ca o codană frumoasă, harnică şi bogată”. Documentar, podgoria este datată într-un zapis de cumpărătură din timpul domniei lui Eustaţie Dabija (1661-1665), deşi ea exista cu mult înainte. Marele cărturar şi domn al Moldovei, Dimitrie Cantemir, notează în a sa “Descriptio Moldaviae” că, sub raportul calităţii vinului, Odobeştii ocupă loc de frunte alături de Cotnari şi Huşi.

Plaiul Şarba Odobeşti, acolo unde este aşezată Crama Şarba (a fostului dr. Blum), deţinută de compania Odobeşti Vinex, este situată pe colinele Subcarpaţilor de Curbură, cu întinderea viilor până spre pădurile Mănăstirii Crăciuna şi vârful Măgurei Odobeştilor. Excelenta expunere la soare (est – sud-est) pe care o conferă poziţia geografică, particularităţile solului şi umiditatea echilibrată fac din vinurile acestei podgorii un sublim produs al naturii şi omului. Soiurile Şarbă şi Galbenă de Odobeşti sunt soiurile reprezentative ce s-au adaptat cel mai bine pe aceste meleaguri binecuvântate.

Soi nobil de viţă de vie, Galbena de Odobeşti este o selecţie naturală, fără intervenţia omului, dăinuind pe aceste meleaguri din cele mai vechi timpuri şi până-n vremurile noastre. Cele mai bune condiţii pedoclimatice prielnice culturii acestui soi se întâlnesc pe dealul “Şarba” aparţinător piemontului “Măgura Odobeştilor”.

Compania Odobeşti Vinex a fost înfiinţată în anul 2002, în 2005 finalizând modernizările şi retehnologizarile la standarde europene, cu o capacitate de prelucrare struguri de peste 1500 to. Mândria companiei este un beci hrubă, ce datează din sec. al XVIII-lea, complet restaurat, ce depozitează la învechit peste 2.000 HL vinuri premium, în tancuri de inox şi barrique-uri de stejar. Specialiştii companiei cultivă o suprafaţă de 157 ha vie, dintre care 35 ha au fost întinerite cu soiuri europene şi autohtone de viţă de vie din cele mai apreciate, cum ar fi: Galbenă de Odobeşti, Şarbă, Traminer, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Riesling de Rhin, Fetească Regală, Plăvaie, Merlot, Cabernet Sauvignon, Fetească Neagră.Crama poate vinifica peste 1.500 to struguri pe sezon (60% vinuri albe şi 40% vinuri roşii), cu 2 linii separate de producţie, cu fermentare controlată complet automatizată atât pentru vinurile albe cât şi pentru cele roşii.


Beciul boieresc, complet renovat,  dotat cu 20 cisterne inox de 10.000 lt./buc si cele 60 barrique-uri asigură condiţii optime pentru învechirea anumitor loturi de vin.
Linia de îmbuteliere automată, cu o capacitate de cca 1500 st de 75 cl /oră  permite îmbutelierea vinurilor la origine. Utilajul de înaltă performanţă asigură protecţia împotriva oxidării vinului în sticlă  prin eliminarea aerului din butelie înainte de turnare şi prin injectare de gaz inert înainte de dopuire.
Vinul îmbuteliat este stocat ca produs finit în depozitul modern iar cel pentru învechire se desăvârşeşte la sticlă, in barrique-uri sau in cisterne inox,  în pivniţa cramei.
Ne asumăm datoria şi cinstea de a recupera dimensiunea valorii vinului românesc, si in special al Plaiului Sarba Odobesti. De aceea, chiar şi sub semnul noului, păstrăm personalitatea fiecărui soi, tiparul ancestral.
Vinificaţia, ca ramură prelucrătoare, prin gradul mare de mecanizare şi automatizare, constituie o piaţă de desfacere pentru industriile din amonte. Vinul este un produs biologic obţinut prin fermentaţia alcoolică a mustului din struguri, care prin tăria alcoolică relativ scăzută şi prin compoziţia chimică, reprezintă băutura alcoolică cea mai sănătoasă pentru organismul uman. Plinius cel Bătrân, vorbind despre calităţile vinului, afirma că este “întăritor şi producător de sânge, întreţine sănătatea, ajută digestia, odihneşte stomacul, măreşte pofta de mâncare, alungă răceala, ajută diureza şi produce somn liniştit.” Băut cu moderaţie, vinul întăreşte vederea şi nervii, dar în cantitate prea mare acestea slăbesc. El recomandă vinul ca remediu contra otrăvirilor cu ciuperci, cucută, agonit, argint viu sau opiu, contra înţepăturilor de păianjen şi muşcăturilor de şerpi (Gotcu P., 1933, citat de Popa A.,1996).

Louis Pasteur, părintele vinificaţiei, a declarat vinul “cea mai sănătoasă şi mai nobilă dintre băuturi”, iar I.C.Teodorescu şi colab.(1966) l-au prezentat ca o “băutură aleasă, căreia omul i-a rămas fidel, folosită cu măsură, poate fi un tovarăş bun, care ajută, stimulează şi inspiră, desfată, veseleşte şi înalţă, tot aşa cum dăunează şi degradează când această măsură lipseşte, chiar şi apa cea sănătoasă băută în cantitate prea mare, devine vătămătoare”.
Vinul, consumat în cantităţi moderate în timpul meselor, este un complement alimentar, medicament şi energizant.

Sursă foto și text: http://cramasarba.ro/ro/frontpage/

Photo Gallery

Alte sugestii

Crama Vinul Vrancei

Cramă

Crama Aurelian Lupu

Cramă

Casa Vinului Samoila

Cramă

Casa de Vinuri Vrânceana

Cramă

Cramele Cotești-Odobasca

Cramă