Centrul Cultural Vrancea

Centrul Cultural Vrancea


Program

Închis
Vezi programul

Address

Strada Mitropolit Varlaam 48 bis, Focșani 620118, Romania

Despre


     Centrul Cultural Vrancea este o instituție publică de cultură, persoană juridică cu drept public, care desfășoară activități în domeniul cultural de informare și de educație permanentă, reprezentând servicii culturale de utilitate publică, cu rol în asigurarea coeziunii sociale și a accesului comunitar la cultură și informație, care funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Vrancea, fiind finanțat din subvenții de la bugetul local și din venituri proprii, conform legislației în vigoare.

   Centrul Cultural Vrancea inițiază și desfășoară proiecte şi programe culturale în domeniul educației permanente și a culturii tradițional având o strategie culturala elaborata de conducerea acestuia și aprobata de consiliul județean urmărind în principal următoarele obiective :

  • oferirea de produse și servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare, în scopul creșterii gradului de acces şi de participare a cetățenilor la viața culturală;
  • conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea și punerea în valoare a culturii tradiționale și a patrimoniului cultural imaterial;
  • educația permanentă și formarea profesională continuă de interes comunitar în afara sistemelor formale de educație ;
  • cultivarea valorilor și autenticității creațiilor contemporane și artei interpretative în toate genurile ( teatrul, muzica , dans și arte plastice )

Evenimente ce urmează

28 Mai
La mulți ani, copilărie!
Spectacol
Începe la 17:00  |  Strada Oituz 6, Focșani 627057, România

Oferta

Galerie imagini

Video

Alte sugestii

Casa de Cultură ”Tudor Vornicu” - Municipiul Adjud

Centru cultural

Casa de Cultură „Leopoldina Bălănuţă”

Centru cultural

Ansamblul Folcloric Țara Vrancei

Centru cultural