Ateneul Popular "Mr. Gh. Pastia" Focșani

Ateneul Popular "Mr. Gh. Pastia" Focșani

Instituție publică


Address

Bulevardul Unirii nr.3, Focșani 620099, România

Despre

Ateneul Popular "Mr. Gh. Pastia este o instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Local Focșani. Instituția funcționează în clădirea cu același nume construită din dania Maiorului Gheorghe Pastia și are misiunea asumată de a promova valorile culturale locale, naționale și europene pentru animarea și dezvoltarea sectorului cultural și implementarea acestuia în programele de dezvoltare durabilă și regională. Pentru îndeplinirea misiunii sale, Ateneul Popular urmărește cu consecvență:
  • Realizarea unor stagiuni permanente de concerte și spectacole în domeniul muzicii culte naționale și universale (corală și instrumentală);
  • Conservarea și promovarea valorilor morale, estetice, artistice și tehnice ale comunității precum și ale patrimoniului cultural național și universal;
  • Elaborarea de programe/proiecte culturale atractive și utile de educație permanentă;
  • Stimularea creativității și talentului;
  • Păstrarea și cultivarea specificului zonal sau local;
  • Cultivarea valorilor creației contemporane și artei interpretative profesioniste (corală și instrumentală) a muzicii culte naționale și universale;
  • Derularea de programe adecvate intereselor și preocupărilor, de petrecere a timpului liber a populației, de educație muzicală, estetică a tinerilor și adulților, valorificând creația muzicală cultă și tradițională;
  • Dezvoltarea de parteneriate și schimburi culturale pe plan județean, național și internațional.
Ateneul Popular "Mr. Gh. Pastia" este singura instituție publică de cultură din Județul Vrancea care gestionează două ansambluri artistice profesioniste: Corul de Cameră PASTORALA -  cu personal artistic angajat și Orchestra de Cameră UNIREA - cu personal artistic neangajat prin stat de funcții, toți având calitatea de colaboratori permanenți. 

Sursă foto, text:  www.ateneu-pastia.ro

Evenimente ce urmează

Alte sugestii

Casa de Cultură Odobești

Instituție publică

Casa de Cultură „Mihai Eminescu“ Panciu

Instituție publică

Primăria Municipiului Focșani

Instituție publică

Serviciul Public Județean Salvamont Vrancea

Instituție publică

Consiliul Județean Vrancea

Instituție publică