Muzeul de Istorie şi Arheologie Focșani (Casa Alaci)

Muzeul de Istorie şi Arheologie Focșani (Casa Alaci)


Address

Bulevardul Gării 5, Focșani, Romania

Telefon

Despre

Muzeul de Istorie şi Arheologie din Focşani este parte a Muzeului Vrancei, fiind unul dintre elementele culturale de maximă însemnătate pentru localnici.

În cadrul acestuia exista şi astăzi o serie de atestări documentare şi de documente cu valoare istorică, fiind identificate în regiunea Bordeşti, Mera, Cândeşti sau Bătineşti.

Obiective principale de vizitat la Muzeul de Istorie şi Arheologie:
În cadrul său, persoanele interesate pot admira mărturii istorice ce datează din anul 1848, dar şi documente referitoare la Unirea Principatelor Române, alegerea domnitorului Ioan Cuza, luptele istorice de la Mărăşeşti, Mărăşti, Oituz.

Segmentul expozițional afectat succesiunii epocilor preistorice, axat pe rezultatele cercetărilor și descoperirilor arheologice, îndeosebi ale acelora din așezările și necropolele de la Cândești, Coroteni, Mănăstioara, reconstituie evoluția materială și spirituală a comunităților umane preistorice de la Curbura Carpaților, cu precădere a aceleia din Epoca neolitică – Cultura Cucuteni, Epoca bronzului – Cultura Monteoru, Epoca fierului – Cultura geto-dacică.  Mărturiile arheologice de la Bonțești, Bordești, Mănăstioara, Cândești și Clipicești (unelte, ceramică, podoabe, tezaure monetare) ilustrează sugestiv începuturile procesului de romanizare a populației autohtone, trăsăturile esențiale ale civilizației daco-romane.

Reprezentative pentru reconstituirea începutului Evului Mediu în acest spațiu geografic sunt obiectele din ceramică, uneltele și podoabele descoperite la Budești, Câmpineanca și Dragosloveni. Cercetările arheologice și documentare de la Bătinești, Cândești, Mera, Bordești și Focșani au înlesnit prezentarea Evului Mediu, dominat în Vrancea de organizarea administrativ-juridică a obștei sătești. Acestora li se adaugă mărturii ale desfășurării unor evenimente istorice, pe aceste meleaguri sub domniile lui Ștefan cel Mare și Sfânt și Ioan Vodă cel Viteaz, ale principalelor ocupații tradiționale, ale spiritualității medievale.

Clădirea Secției de Istorie, situată pe Bdul. Gării Nr.1 din Focșani, este monument istoric cod LMI VN-II-m-B-06430, fiind construită de o familie de târgoveți armeni. Realizată în stilul eclectic de la sfârșitul secolului al XIX- lea, această operă arhitecturală conferă o notă distinctă orașului. După 1945 clădirea a fost trecută în folosința județenei de partid a județului Putna, iar în 1951 clădirea a fost destinată înființării Muzeului de Istorie și Etnografie. Casa Alaci a suferit în timp o serie de lucrări de reparații, ca urmare a seismelor care au deteriorat-o grav. Reparațiile efectuate după 1989 au reusit să redea acestui imobil prestanța de început de secol XX.Photo Gallery

Alte sugestii

Muzeul Țării Vrancei

Muzeu

Muzeul Mixt Adjud

Muzeu

Muzeul Vrancei

Muzeu

Muzeul de Științe ale Naturii Focșani

Muzeu

Secția de Etnografie din Crângul Petrești

Muzeu