Padurea Dalhauti

Padurea Dalhauti

Atracție naturală


Address

Carligele, Romania

Despre

Pădurea Dălhăuți este un sit de importanță comunitară (SCI) desemnat în scopul protejării biodiversității și menținerii într-o stare de conservare favorabilă a florei spontane și faunei sălbatice, precum și a habitatelor naturale de interes comunitar aflate în arealul zonei protejate. Acesta este situat în nord-estul Munteniei, pe teritoriul județului Vrancea.

Aria naturală se întinde în partea central sudică a județului Vrancea (în estul Subcarpaților de Curbură acoperind bazinul superior al văii Dălhăuților) pe teritoriile administrative ale comunelor Cârligele și Cotești, lângă drumul județean (DJ205B) care leagă satul Faraoanele de Blidari.

Aria protejată reprezintă o zonă naturală (păduri de foioase, pășuni) încadrată în regiunea geografică continentală a bioregiuneii Carpaților de Curbură, grupare sudică ce aparține Orientalilor. Situl conservă două habitate de interes comunitar (Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum, Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum) și protejează mai multe specii din fauna sălbatică și flora spontană caracteristice etajului piemontan ale acestei grupări montane de curbură a Munților Carpați.

Fauna sitului are în componență o gamă diversă de mamifere, păsări, reptile, amfibieni și insecte protejate la nivel european sau aflate pe lista IUCN.

Mamifere cu specii de: urs brun, lup cenușiu, râs, cerb, căprioară, vulpe, pisică sălbatică, viezure, iepure de câmp.

Păsări (migratoare, de pasaj) protejate la nivel european: acvilă țipătoare mică, gaia roșie, șorecar comun, pupăză cuc (Cuculus ca, ciocănitoarea pestriță mare , ciocănitoarea verde, cânepar, botgros, dumbrăveancă, privighetoarea de zăvoi, turturică, silvia cu cap negru.

Reptile și amfibieni: șarpele lui Esculap, șarpele de alun, șarpele orb, șarpe de casă, șopârlă de munte, șopârlă de câmp, gușter, broasca roșie de munte, broasca roșie de pădure, broasca mare de lac, Salamandra de uscat.

Nevertebrate: rădașca  și croitorul cel mare al stejarului (Cerambyx cerdo), două specii rare din ordinul coleopterelor; ultima aflată pe lista roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii.

Arbori și arbusti: stejar, gorun, fag, carpen, ulm, paltin de munte, cireș sălbatic, corn, soc, mur, măceș.

Flori și ierburi: Dactylorhiza maculata - o orhide cunoscută sub denumirea populară de „Mâna Maicii Domnului”, papucul doamnei, breabăn, crucea voinicului, pecetea lui Solomon, smeoaie, căpșunică , mierea ursului, untul pământului, lăptucul oii, cujucărea de munte, brustur-negru, Koeleria macrantha, rogoz.

Sursă text: Wikipedia

Photo Gallery

Alte sugestii

Golul Lepșei

Atracție naturală

Crângul Petrești

Atracție naturală

Rezervația Pădurea Merișor

Atracție naturală

Lacul fără fund de la Vintileasca, Vrancea

Atracție naturală

Refugiul Pândar din Parcul Natural Putna Vrancea

Atracție naturală