Pădurea Reghiu - Scruntaru

Pădurea Reghiu - Scruntaru

Atracție naturală


Address

DN2M, Romania

Despre

Pădurea Reghiu - Scruntaru este o arie protejată de interes național situată în județul Vrancea, pe teritoriul administrativ al comunei Reghiu.

Aria naturală se află în partea estică a Carpaților de Curbură, în bazinul central și ocupând ambele lunci ale Milcovului (afluent de dreapta al râului Putna), la confluența acestuia cu valea Reghiului, în partea central-nordică a județului Vrancea și cea nord-estică a satului Reghiu și este străbătută de drumul județean care leagă satul Adreiașu de Jos de Șindrilari.

Rezervația naturală cu o suprafață de 95,70 hectare, reprezintă o arie naturală (cu un deosebit interes geologic, floristic, paleontologic și peisagistic) formată din două corpuri de teren dispuse în dreapta și stânga văii Milcovului, cu abrupturi săpate în calcare, marne, argile, gresii; cu un bogat conținut de faună fosilă atribuită Sarmațianului.

Floră
Flora rezervației este reprezentată de mai multe specii cu elemente continentale, submediteraneene, pontice, europene, central-europene și euroasiatice. Printre exemplarele floristice rare, sunt întâlnite speciile pontice de saschiu, gura lupului sau Polygonatum latifolium, cunoscută sub denumirea populară de Pecetea lui Solomon.

Sursă texte: Wikipedia
Sursă poze

Photo Gallery

Alte sugestii

Golul Lepșei

Atracție naturală

Crângul Petrești

Atracție naturală

Rezervația Pădurea Merișor

Atracție naturală

Lacul fără fund de la Vintileasca, Vrancea

Atracție naturală

Refugiul Pândar din Parcul Natural Putna Vrancea

Atracție naturală