Rezervația Pădurea Merișor

Rezervația Pădurea Merișor

Atracție naturală


Address

Garoafa, Romania

Despre

Arealul este dominat de o vegetaţie caracteristică pădurilor de şleau puternic influenţată de existenta unor braţe secundare desprinse din râul Siret şi Putna, dar care sunt alimentate in proportie de peste 50% din panza freatică.

Temperatura medie anuală a apei din aceste braţe este mult mai ridicata decat cea inregistrata pe raul Siret. Prin Hotărârea de Guvern   Nr. 1143 din 18 septembrie 2007, in baza avizului Comisiei pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii nr 819/CJ/8.08.2005 a fost desemnata Rezervatia Naturala Padurea Merisor Cotul Zatuanului.

Arealul reprezinta un sector de interferenta intre doua unitati de relief distincte, dar strans legate din punct de vedere al evolutiei: Sectorul inferior al Culoarului Siretului si Interfluviul Putna – Siret.

Situat la est, Sectorul inferior al Culoarului Siretului, cuprinde albia minora, ocupată de cursul principal al Siretului,  si bratele secundare, garlele, meandrate din albia majora. Altitudinea absoluta a reliefului, dominat de suprafete cvasiorizontale scade usor catre sud si est, situndu-se jurul valorii medii de 39 de metri.

Din cadrul interfluviului Putna – Siret, se remarca arealul cuprins la est de localitatea Radulesti si nord-vest de Biliesti, unde, din  vechea albie au ramas  meandre parasite (belciuge), sectoare inmlastinite si balti, toate cu forma semicirculara, unele transformate prin interventie antropica  in iazuri pentru piscicultura. Astfel se diferentiaza doua subunitati distincte impuse de altitudine:regiunile joase,provenite din sectoare ale vechii albii minore si regiunile înalte astazi exploatate ca terenuri agricole.Altitudinea maxima este in nord-vest si masoara 38,1 m. in timp ce in extremitatea sud-vestica ajunge la 35,4 m. Diferentele intre cele doua trepte –regiunile joase si cele înalte- sunt de maxim 1,7m. Exceptand malurile cursurilor de apa, pantele sunt in jurul valorii de 5º.

Relieful minor include deasemeni crovuri, unele ocupate de vegetatie de lunca si estompate in peisaj,  popine si martori ale paleoalbiilor, microdepresiuni de albiemaluri de albie.

Avifauna  este formată din cca. 141 specii de păsări, fiind o avifaună tipică pentru pădurile de luncă, cu diversitate mare de specii. Din punct de vedere sistematic, aceste specii fac parte din 16 ordine şi 43 de familii. Prezintă de asemenea importanţă speciile de pasaj, care deşi nu sunt însemnate sub aspect numeric (22 specii) sunt deosebite prin statul de conservare pe care îl au. Dintre acestea, se remarcă: Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Anser albifrons, Anas acuta, Aquila pomarina, Circus cyaneus, Falco peregrinus, Crex crex, Vanellus vanellus, Gallinago gallinago, Scolopax rusticola, Numenius arquata, Tringa ochropus, Philomachus pugnax şi Larus minutus. Majoritatea acestor specii migrează în lungul Văii Siretului şi folosesc zona „Cotul Zatonului” ca loc de odihnă în timpul migraţiei.

Suprafata ariei protejate se suprapune SCI Padurea Merisor Cotul Zatuanului si este inclus SPA Lunca Siretului Inferior.

Sursa text: http://apmvn.anpm.ro
Surse foto: invrancea.ro

Photo Gallery

Video

Alte sugestii

Golul Lepșei

Atracție naturală

Crângul Petrești

Atracție naturală

Lacul fără fund de la Vintileasca, Vrancea

Atracție naturală

Refugiul Pândar din Parcul Natural Putna Vrancea

Atracție naturală

Pădurea Reghiu - Scruntaru

Atracție naturală