Padurea Cenaru

Padurea Cenaru

Atracție naturală


Address

Andreiasu de Jos, Romania

Despre

Pădurea Cenaru este o arie protejată de interes național situată în județul Vrancea, pe teritoriul administrativ al comunei Andreiașu de Jos.

Aria naturală cu o suprafață de 383,20 hectare se află în sectorul intern al Carpaților de Curbură, în versantul drept al Milcovului (afluent de dreapta al râului Putna) incluzând vârfurile Cenaru (898 m.) și Gârbova (879 m.), în partea central-vestică a județului Vrancea, lângă drumul județean care leagă satul Nereju Mic de Andreiașu de Jos.

Pădurea Cenaru reprezintă o zonă montană (cu văi înguste, abrupturi, versanți cu pante înclinate, relief fragmentat de valea Milcovului și afluenții acestuia, păduri și pajiști) ce adăpostește exemplare de arbori seculari cu specii de tisă (Taxus baccata), brad (Abies) și fag (Fagus sylvatica), ierburi și o mare varietatate faunistică specifică lanțului carpatic al Orientalilor.

Biodiversitate:
Rezervația naturală (suprapusă sitului de importanță comunitară Cenaru) prezintă un areal cu două tipuri de habitate (Păduriri de fag de tip Luzulo-Fagetum și Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum) ce adăpostesc și conservă o gamă floristică și faunistică diversă, exprimată atât la nivel de specii cât și la nivel de ecosisteme terestre.

Floră
La nivelul ierburilor sunt întâlnite mai multe specii floristice rare, astfel: papucul doamnei, smeoaia, brustur-negru, breabăn, căpșunică, poroinic, mlăștiniță, crucea voinicului, pecetea lui Solomon, piciorul-cocoșului, lăptucul oii, cujucărea de munte, mierea-ursului, papură din specia Typha shuttleworthii, Koeleria macrantha (o specie graminee endemică pentru această zonă) sau un rogoz din specia Carex sylvatica ssp. sylvatica).

Faună
Lumea animalelor este reprezentată de mai multe specii faunistice (mamifere, reptile, amfibieni și insecte).

Mamifere: urs brun, lup cenușiu, mistreț, căprioară, cerb, râs, vulpe, pisica sălbatică, viezure.

Reptile și amfibieni: șarpele de alun, șarpele lui Esculap, gușter, șopârlă de câmp, năpârcă, vipră, ivorașul-cu-burta-galbenă, broasca mare de lac, broasca-roșie-de-munte, broasca-roșie-de-pădure, salamandra de foc; Insecte din speciile: rădașcă și croitorul alpin.

Sursă text: Wikipedia
Sursă poze

Alte sugestii

Golul Lepșei

Atracție naturală

Crângul Petrești

Atracție naturală

Rezervația Pădurea Merișor

Atracție naturală

Lacul fără fund de la Vintileasca, Vrancea

Atracție naturală

Refugiul Pândar din Parcul Natural Putna Vrancea

Atracție naturală