Mănăstirea Buluc

Mănăstirea Buluc


Address

Jariștea, România

Despre

Mănăstirea Buluc îşi are începutul în a doua jumătate a secolului al XV-lea, când, un boier din Odobeşti, Ioan Caragea, ridică biserica de astăzi a mănăstirii, din lemn, având hramurile „Pogorârea Sfântului Duh” şi „Sfânta Treime”, aceasta înlocuind un lăcaş de cult mai vechi. Ulterior, ctitorul s-a călugărit în Schitul Buluc, devenind ieromonahul Isaia şi ajungând stareţ al acestui aşezământ monahal. În anii 1922-1928, călugării din Schitul Buluc au ridicat, alături de biserica veche, una nouă, de zid, mult mai mare decât cea dintâi, cu hramul „Schimbarea la Faţă”, distrusă de puternicul cutremur din 10 noiembrie 1940. În ultimii ani, aici, s-au zidit o clopotniţă şi o casă mare pentru chilii, unde locuiesc maici şi surori.

Sursă foto: https://www.facebook.com/cristina.handra.7
Sursă text: arhiepiscopiabzvn.ro


Photo Gallery

Alte sugestii

Mănăstirea Trotușanu

Mănăstire

Mănăstirea Mușunoaiele

Mănăstire

Mănăstirea Recea

Mănăstire

Mănăstirea Brazi

Mănăstire

Mănăstirea Rogozu

Mănăstire